Teminat Mektupları

Teminat mektubu, banka tarafından yurt içindeki/ yurt dışındaki kişi ve/veya kurum/ kuruluşlar adına, bir işin yapılması, bir malın teslimi gibi konularda, karşılarındaki kişi ve kurumlara güvencedir. Mektup, sözkonusu yükümlülüğün belirlenen süre ve şartlarda yerine getirilmesini, yerine getirilmediği durumda ise mektupta belirtilen miktarın ödeneceğini taahhüt eden garanti belgesidir.

Teminat mektupları, işin mahiyetine göre:
• Geçici
• Kati
• Avans
• Serbest Konuludur.

Bu mektup türleri Türk Lirası veya Yabancı Para üzerinden olabilir. Aynı zamanda istenirse süreli veya süresiz olarak da tanzim edilebilir.

Detaylı bilgi için (392) 444 73 73 numaralı Müşteri Destek Hattı’mızı arayarak alabilirsiniz.