Doğrudan Borçlandırma Sistemi

Tahsilatlarınız Artık Daha Kolay!

Doğrudan Borçlandırma Sistemi, Kurumsal ve Ticari Firmaların satış yaptığı bayi veya distribütörlerinden alacakları ödemelerin Banka tarafından elektronik ortamda takip edilebildiği ve tahsilat teminatı bulunan bir sistemdir. Bu uygulama ile bayilerin ve/ veya distribütörlerin Türk Bankası nezdinde hesap açmaları ve hesaplarına kredi limiti tesis edilmesi sağlanır. Böylelikle, bayi ve distribütör ödemeleri Bankamız teminatında, tam zamanında ve eksiksiz şekilde gerçekleşir.

Böylece siz ana firma müşterilerimizin Türk Bankası sistemine tanımladığı fatura tutarları vade tarihinde bayi ve/veya distribütör hesaplarından otomatik tahsil edilerek hesabınıza transferi yapılır.

DBS Sisteminin Özellikleri ve kolaylıkları:
• İşlemler ana firma – bayi arasında kurulmuş fatura ilişkileri üzerinden yürütülür.
• Ana firma; bayi/ distribütör veya müşterilerinden olan vadeli alacaklarını, kredili ve/veya kredisiz DBS ile fatura bilgileri doğrultusunda tahsil eder.
• Bayilere tanınacak kredi limitleri çerçevesinde ana bayi tahsilat riskini sıfırlamış olur.
• Tüm tahsilat akışı sistemsel olarak yönetildiğinden hem bayi hem ana firma için büyük kolaylıklar sağlanır.
• Tahsilat hızlı ve pratiktir.

DBS Sisteminin Ana Firmaya Sağladığı Avantajlar:
• Tek bir transfer işlemiyle istenilen sayıda tahsilat bilgisi sisteme kaydedileceğinden, zaman ve operasyonel işgücü maliyetinden tasarruf sağlanır.
• Bayi teminat takip maliyeti azalır.
• Kredili DBS ile bayi tahsilat riski minimize edilir.
• Bayi finansman maliyeti düşürülür.
• Bayilerden alınan teminat mektubu ile çek/senet tahsil masrafı ve vade kaybı ortadan kalkar.
• Etkin nakit akışı planlaması imkanı doğar.
• Sistemde kayıtlı olan bayilere ait kredili mevduat hesabı tarafınızca takip edilebileceğinden, bayilerin mali yapısını takip imkanı sağlar.
• Otomatik muhasebe kayıtları ile operasyonel iş yükü azalır.
• Tahsilat ve Limit /Risk raporları ile takip kolaylaşır.

DBS Sisteminin Bayilere Sağladığı Avantajlar:
• Ödemelerin kredili olması sayesinde ödeme kolaylığı sağlanır, kısa süreli nakit ihtiyacı kolayca karşılanır.
• Teminat mektubu ve çek/senet takibi azalır.
• Operasyonel iş yükü ve maliyetler minimal düzeye iner.
• Nakit veya çek ile yapılan ödemeler sonucu oluşan taşıma riski, masrafı ve zaman kaybı engellenmiş olur.
• Havale, EFT, mal alımı için teminat mektubu verilmesi gerekmeyeceğinden ödemelerde oluşan masraf ve komisyon ortadan kalkar.