Prefinansman Kredileri

Ön finansman kredisidir. Prefinansman, ihracat, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerle ilgili mal ve hizmet alımlarının finansmanında kullanılmak üzere, firmaların bizzat kendilerince yurt dışındaki alıcıdan veya uluslararası finans kuruluşlarından döviz ya da efektif olarak sağladıkları ve bankalar aracılığıyla kullanabildikleri kredilerdir.

Söz konusu kredi kullanımlarına Bankamızca garanti verilerek ya da verilmeksizin aracılık edilmektedir. Kredinin anapara, faiz ve masrafları ise ihracat bedelleri, ihracat sayılan satış ve teslimler ile döviz kazandırıcı faaliyetlerden sağlanan bedellerle ödenir.

Detaylı bilgiyi size en yakın Şubelerimizden veya (392) 444 73 73 numaralı Müşteri Destek Hattımızdan alabilirsiniz.