62/2017 Sayılı KKTC Bankacılık Yasası’nın  36.(1) (C) maddesi gereğince, bankalarda 10 yıllık süre içerisinde aranmayıp, zamanaşımına uğramış mevduatlar, KKTC Merkez Bankası’na devredilmiş olup, ilgili listeler 11 Eylül 2020 tarihli ve 176 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

Yasa gereği, Resmi Gazete’de ilanından itibaren bir yıl içerisinde sahipleri tarafından aranmayan mevduatlar, Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu’na devredilerek, gelir kaydedilecektir. Hak sahiplerinin,  bu süre içerisinde KKTC Merkez Bankası’na müracaat etmeleri halinde mevduatları ödenecektir.

Zamanaşımına uğrayarak, TürkBankası tarafından KKTC Merkez Bankası’na devredilen “Zamanaşımına Uğramış Mevduat Listesi”, aşağıdaki linklerde sunulmuştur.

Değerli mudilerimizin bilgilerine saygıyla sunulur.