Üst Yönetim

 Genel Müdür
Erhan RAİF

Krediler, Stratejik Planlama, İK ve Dijital Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mustafa KAYAHAN

Operasyon Merkezi, Organizasyon, Mali İşler ve Proje Yönetiminden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Münire Mine BAŞKAYA

Kurumsal ve Ticari Bankacılıktan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
Mehmet Salih HAVALI

İç Denetim ve İç Kontrol Başkanı
Ufuk TÜRKAN

Bu sayfadaki bilgiler size ne kadar yardımcı oldu?