KURUMSAL YÖNETİM

TürkBankası LTD’nin kanun, yönetmelik ve usullere uygun olarak faaliyetlerini yürütmesi ve yönetmesi Kurumsal Yönetim çerçevesinde gerçekleşir. Yönetim anlayışı ve hissedarlarla olan iletişim Kurumsal Yönetim çatısı altında yürütülür.