Stratejik Hedefler

• Etkin aktif-pasif yönetimi ve iş süreçlerinde yüksek verimlilik vasıtası ile sürdürülebilir karlılık sağlamak, • Güçlü özkaynak, yüksek likidite ve aktif kalitesi ile güçlü mali yapıyı sürdürmek, • İhtisas alanlarını arttırmak, • Bireysel, kurumsal ve özel müşteri segmentlerinde doğru planlama ve ilişki bankacılğı yoluyla hedef odaklı yapıyı oluşturmak, • Türk Bankası Grup sinerjisiyle değer yaratarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak, • Etik değerlere bağlı, şeffaf bankacılık anlayışımızı sürdürmek.

Does this article helps?
Rate this page