KURUMSAL YÖNETİM

Türk Bankası, faaliyetlerini yasa, tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak toplumsal yararların gözetilmesi anlayışı ile Corporate Values çerçevesinde yürütmektedir. Yönetim anlayışı ve hissedarlarla olan iletişim Corporate Values çatısı altında yürütülmektedir.

Does this article helps?
Rate this page