3.5/5 - (2 votes)

ULUSAL BANKA HESAP NUMARASI(UBAN) NEDİR?
UBAN, Ulusal Banka Hesap Numarası’nın  kısaltılmış şeklidir. UBAN, Bankalardaki mevcut hesapların yerine kullanılacak olan ve belirli bir standarda göre oluşturulan ulusal banka hesap numarasıdır. Bu standarda göre, K.K.T.C. genelinde yerel Bankaların standart uzunlukta ve yapıda bir banka müşteri hesap numarası oluşturması gerekmektedir.

UBAN’IN AMACI NEDİR?
UBAN Tebliği’nin amacı, para transferlerinin hatasız ve hızlı bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlamak, Bankalardaki para transferine konu olan her bir müşteri hesap numarasının standart hale getirilmesine ilişkin esas ve usulleri belirlemektir.

K.K.T.C.’de KULLANILAN UBAN YAPISI NASILDIR?
Bankalar tarafından müşterilere verilecek UBAN yalnızca bir hesabı işaret eden 28 sayısal/alfabetik karakterden oluşur. Aşağıdaki şablonda alan özellikleri yer almaktadır.  Türkiye kökenli şube Bankaları ise 26 karakter uzunluğunda sayısal/alfabetik karakterden oluşan IBAN(Uluslararası Hesap Numarası) kullanmaktadırlar.

UBAN GÖSTERİMİ:
Bankamızda müşterilerimize verilecek ekstreler ve dekontlar üzerinde  UBAN yer almaktadır. UBAN yazılı belgeler üzerinde, soldan başlamak üzere dörder haneden oluşan ve aralarında boşluk olan gruplar şeklinde gösterilir.

UBAN KULLANIMI VE SORGULAMA:
Bankalarca müşteri hesabından yapılan para transferlerinde göndericiye ait UBAN veya IBAN’ın kullanılması zorunlu hale getirilmiştir. UBAN numarası Elektronik Ödeme Sistemleri (EÖS) yurtiçi para transferi işlemlerinde KKTC sınırları dahilinde kullanılacaktır. Türkiye kökenli şube Bankalarına ise EÖS sisteminden IBAN kullanımı ile para transfer işlemleri yapılabilecektir.

Gelen ve Giden UBAN veya IBAN para transferlerinde Bankamız sisteminde kontrol yapılmakta, eğer hatalı ise tespit edilen para transfer emirleri iade edilebilmektedir.

Bankamız Web sayfasından da UBAN Sorgulama seçeneği kullanılarak Şube ve Hesap Numarası bilgileri ile hesabınıza ait UBAN’nı öğrenebilirsiniz.