Stratejik Hedefler

• Etkin aktif-pasif yönetimi ve iş süreçlerinde yüksek verimlilik vasıtası ile sürdürülebilir karlılık sağlamak,

• Güçlü özkaynak, yüksek likidite ve aktif kalitesi ile güçlü mali yapıyı sürdürmek,

• İhtisas alanlarını arttırmak,

• Bireysel, kurumsal ve özel müşteri segmentlerinde doğru planlama ve ilişki bankacılğı yoluyla hedef odaklı yapıyı oluşturmak,

• Türk Bankası Grup sinerjisiyle değer yaratarak, müşteri memnuniyetini en üst düzeye çıkarmak,

• Etik değerlere bağlı, şeffaf bankacılık anlayışımızı sürdürmek.