Rate this post

Dünyada yalnızca Kıbrıs’ta bulunan, nesli tehlike altındaki endemik bitki türümüz “Delphinium caseyi”, TürkBankası sponsorluğu, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü, Çevre Koruma Dairesi ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu iş birliğinde koruma altına alınıyor.

Dünya üzerinde sadece Kıbrıs’ta yaşayan ve doğada yalnızca 100 civarında kaldığı tespit edilen Delphinium Caseyi türü bitkinin nesli, küresel ölçekte kritik seviyede tehlike altında. Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü tarafından yürütülecek projede, türün korunması için yerinde (in-situ) ve uzakta (ex-situ) koruma çalışmalarının birlikte kullanıldığı inovatif yöntemler uygulanacak.

ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) çerçevesindeki çalışmaları her zaman ajandasında ilk sıralarda bulunduran ve ülkemize özgü değerleri koruma misyonunu benimsemiş olan TürkBankası, ülkemizde ilk kez tür temelli bir koruma projesinin hayata geçirilmesine katkı sağlayacak.

Yerinde koruma çalışmaları kapsamında türün doğal nüfuslarının, insan ve keçi gibi dış etkenlerden korunması amacıyla güvenli bölge oluşturulacak ve türün her bir bireyinin tek tek işaretlenerek ve  koordinatları alınarak izlenmesi çalışmaları gerçekleştirilecek. Bu sayede tür popülasyonunun yıllar içerisinde artış/azalış trendleri izlenebilecek ve doğru yerlerde doğru müdahalelerle türün korunması sağlanacak.

Uzakta koruma çalışmaları kapsamında ise türün tohumları doğadan toplanarak, Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü bünyesinde, TİKA sponsorluğunda çalışmalarını sürdüren Kıbrıs Tohum Bankası’nda saklanarak hem koruma hem de türün yayılımına katkı koyacak çalışmalar yürütülecek.

9 Eylül 2022 tarihinde Kıbrıs Yaban Hayat Araştırma Enstitüsü yetkilileri, TürkBankası yöneticileri ve TürkBankası KeepGreen Ekibi temsilcilerinin katılımıyla, iki kurum arasında imzalanan protokol ile başlayan projenin ilk aşaması 3 yıl sürecek. Proje kapsamında ayrıca tür hakkında kamuoyu farkındalığının artırılması amacıyla yazılı ve görsel çalışmaların yapılması ve bu konuyu da içeren bir çalıştay düzenlenmesi yer alıyor.

Proje süresince uluslararası standartlara uygun olarak toplanacak veriler kullanılarak, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile beraber hazırlanacak olan tür eylem planı ise Kıbrıs’ta ayrıca bir ilk olacak.

 

İş birliğinin basın yansımalarına aşağıdan erişebilirsiniz.